Prawidłowy puls

la naszego zdrowia jest ważna częstotliwość tętna czyli ilość uderzeń serca na minutę, miarowość, czyli odstęp pomiędzy uderzeniami oraz symetryczność pulsu - po każdej stronie...

read more