AVIMED Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich realizuje projekt.

“Zdrowe warunki pracy w placówkach medycznych  w Katowicach, w Bytomiu i w Piekarach Śląskich”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent: Avimed Sp. z o.o.
Wartość projektu: 556.000,00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 472.600,00 zł.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy 67 kobiet i 6 mężczyzn – pracowników Wnioskodawcy.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez działania ukierunkowane na zminimalizowanie zidentyfikowanych zagrożeń występujących w procesie pracy. Działania podejmowane w projekcie na rzecz eliminowania niekorzystnych czynników zdrowotnych uwzględniać będą modernizację stanowisk pracy w zakresie poprawy ergonomii, jak również działania szkoleniowe: z zakresu ergonomii pracy oraz z zakresu radzenia ze stresem w miejscu pracy.

Efektem powyższych działań będzie wyeliminowanie ze środowiska pracy zidentyfikowanych, w oparciu o przeprowadzoną analizę, czynników uciążliwych wpływających niekorzystnie na stan zdrowia personelu Wnioskodawcy. Cel projektu jest adekwatny do zdiagnozowanych problemów. Projekt będzie realizowany w okresie od 27.03.2023 r. do 30.06.2023 r.

𝗢𝗦́𝗥𝗢𝗗𝗘𝗞 𝗥𝗘𝗛𝗔𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗔𝗖𝗬𝗝𝗡𝗢 – 𝗟𝗘𝗖𝗭𝗡𝗜𝗖𝗭𝗡𝗬 𝗦𝗽. 𝘇 𝗼.𝗼.  z siedzibą w Mikołowie realizuje projekt.

“Minimalizacja zdrowotnych czynników ryzyka w placówce medycznej w Mikołowie”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent: Ośrodek Rehabilitacyjno – Leczniczy Sp. z o.o.
Wartość projektu: 249.437,50 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 212.021,87 zł.

Głównym celem projektu realizowanego w okresie od 20.03.2023 r. do  30.06.2023 r. jest zminimalizowanie czynników ryzyka ułatwiających pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy 30 osób (28 kobiet i 2 mężczyzn) – pracowników Wnioskodawcy.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez działania ukierunkowane na zminimalizowanie zidentyfikowanych zagrożeń występujących w procesie pracy. Działania podejmowane w projekcie na rzecz eliminowania niekorzystnych czynników zdrowotnych uwzględniać będą modernizację stanowisk pracy w zakresie poprawy ergonomii, jak również działania szkoleniowe z zakresu: ergonomii pracy oraz z zakresu radzenia ze stresem w miejscu pracy.

Efektem powyższych działań będzie wyeliminowanie ze środowiska pracy zidentyfikowanych, w oparciu o przeprowadzoną analizę czynników uciążliwych wpływających niekorzystnie na stan zdrowia personelu Wnioskodawcy. Cel projektu jest adekwatny do zdiagnozowanego problemu.

Nasze oddziały

Szpital AVIMED
ul. Gliwicka 159
40-857 Katowice
tel.: (+48) 32 254 41 40
tel.: (+48) 519 147 003
pon.-piątek 8:00-18:00

Przychodnia AVIMED Plus
ul. Gliwicka 159
40-857 Katowice
tel.:(+48) 32 254 41 40
pon.-piątek 8:00-18:00

Przychodnia AVIMED Plus
ul. Ks.J.Popiełuszki 50
41-940 Piekary Śląskie
tel.: (+48) 32 767 64 46
tel.: (+48) 506 041 319
pon.-piątek 8:00-18:00

Przychodnia UNI-MED
ul. M.Curie-Skłodowskiej 81
41-949 Piekary Śląskie
tel.: (+48) 32 288 32 20
tel.: (+48) 32 288 72 47
pon.-piątek 8:00-18:00

Przychodnia AVIMED 
Plac Stefana Żeromskiego 1
41-902 Bytom

tel.: (+48) 501 985 316
tel.: (+48) 32 289 08 41
tel.: (+48) 32 389 88 63
pon.-piątek 8:00-18:00

Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy
ul. Katowicka 22
43-190 Mikołów
tel.: (+48) 32 226 47 12
tel.: (+48) 32 226 45 64
tel.: (+48) 32 226 32 52
pon.-piątek 8:00-18:00

CENPiL
ul. Mechaników 9
41-100 Gliwice
tel.: (+48) 734 63 00
pon.-piątek 8:00-18:00

Nasze specjalizacje

Skip to content