W naszych Centach Medycznych Avimed świadczymy usługi z zakresu Medycyny Pracy.

Ustawa o służbie Medycyny Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia swoim pracownikom profilaktycznej opieki medycznej poprzez zawarcie umowy z uprawnioną placówką medyczną (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1416 z dnia 17 października 2008 o służbie medycyny pracy, w szczególności art.12 ust.1).

Badania i konsultacje profilaktyczne wykonywane w naszych Przychodniach Medycyny Pracy obejmują wszystkie świadczenia wynikające z Ustawy o Służbie Medycyny Pracy.

Zakres świadczeń w ramach Medycyny Pracy

 • badania wstępne, okresowe i kontrolne
 • konsultacje specjalistyczne i badania diagnostyczne wykonywane na zlecenie lekarza Medycyny Pracy
 • przegląd stanowisk pracy
 • udział lekarza medycyny pracy w komisjach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP)
 • sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami- akcje profilaktyczne.

Dodatkowo w ramach Medycyny Pracy oferujemy:

Dzięki szybkim terminom wizyt oraz synchronizacji badań i konsultacji specjalistycznych w jednym dniu – minimalizujemy absencję pracowników związaną z wykonywaniem badań profilaktycznych.

Pracownia psychotechniczna:

Świadczymy usługi w zakresie diagnostyki psychologicznej osób zatrudnionych na stanowiskach, gdzie wymagana jest szczególna sprawność psychofizyczna. Wykonujemy badania: 

1. Kierowców zawodowych oraz amatorów (osoby kierujące pojazdami w celach służbowych):

v kierowców zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy A, B, C, D, E (np. taksówkarzy, kierowców autobusów),

v kierowców pojazdów uprzywilejowanych,

v instruktorów nauki jazdy,

v egzaminatorów nauki jazdy ,

v osób ubiegających się o pozwolenie do kierowania tramwajem oraz kierujących tramwajem,

v kandydatów na kierowców (w ramach kat. A, B, C, D, E) oraz kandydatów na instruktorów
 i egzaminatorów.

v kierowców prowadzących samochód w celach służbowych (np. przedstawiciele handlowi)

2. Kierowców skierowanych na badania na wniosek Komendy Policji lub lekarza:

v kierowców skierowanych na badania przez Policję w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych,

v osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu,

v sprawców wypadków, w których byli zabici lub ranni,

v kierujących skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzona zostanie konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego,

v osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.

3. Operatorów i osoby wymagające pełnej sprawności psychoruchowej (możliwość dojazdu do siedziby klienta):

v operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych,

v osób pracujących na wysokości,

v osób pracujących na stanowiskach górniczych.

Badanie na posiadanie broni:

Badanie przeprowadzamy dla:

•   kandydatów o licencję na broń
•   osób starających się o przedłużenie licencji na broń lub ubiegających się o zezwolenie na broń myśliwską, palną, sportową.

Wykonujemy badania osób jako kandydatów na stanowisko sędziego, kuratora sądowego, prokuratora.

Badania wysokościowe:

Rozporządzenie MZiOS z dnia 30.05.1996 rDz.U.Nr 69, poz. 332 rozdziela prace na wysokości  do 3 metrów i powyżej 3 metrów.

I PRACA NA WYSOKOŚCI POWYŻEJ 3 METRÓW


Badania profilaktyczne , zarówno wstępne jak i okresowe obejmują konsultacje neurologa, okulisty, laryngologa oraz badanie lekarskie ogólne przez lekarza medycyny pracy.

Lekarz medycyny pracy może orzec zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 metrów na okres 1-3 lata, ale generalnie zależy to od ogólnej oceny stanu zdrowia pracownika. Po 50 roku życia badania przeprowadza się co roku.

Przeciwwskazania do pracy na wysokości powyżej 3m to głównie wady wzroku wymagające stałego noszenia okularów ( można nosić soczewki kontaktowe), brak widzenia obuocznego, schorzenia neurologiczne ( m.in. padaczka), zaburzenia równowagi, zawroty głowy różnego pochodzenia. Problem stanowić może także cukrzyca, schorzenia narządu ruchu, znaczna otyłość i inne.

II PRACA NA WYSOKOŚCI DO 3 METRÓW


Zakres badań obejmuje jedynie badanie lekarza medycyny pracy, aczkolwiek w zależności od stanu zdrowia pracownik może zostać skierowany na konsultacje specjalistyczne wg wskazań.
Nie ma ograniczenia czasowego dla osób po 50 roku życia
Pracownik może nosić okulary, natomiast musi być zachowane widzenie obuoczne

Kompleksowe badania dla kierowców:

BADANIA NA PRAWO JAZDY

 • badania na prawo jazdy  (kat. A,B,C,D,E )
 • badania dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów prawa jazdy
 • badania dla kierowców i kandydatów na kierowców
 • badania dla kierowców kierujących pojazdami uprzywilejowanymi
 • badania dla operatorów wózków widłowych, jezdniowych
 • badania dla motorniczych-kierujących tramwajami
 • badania dla przedstawicieli handlowych prowadzących samochód w celach służbowych

BADANIA PROFILAKTYCZNE KIEROWCÓW dla osób zatridnionych na stanowisku Kierowcy:

 • badania wstępne, kontrolne, okresowe

BADANIA PSYCHOTECHNICZNE KIEROWCÓW

 • badania na prawo jazdy (kat. A, B, C, D, E)
 • badania dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów prawa jazdy
 • badania dla kierowców i kandydatów na kierowców
 • badania dla kierowców kierujących pojazdami uprzywilejowanymi
 • badania dla operatorów wózków widłowych, jezdniowych
 • badania dla motorniczych-kierujących tramwajami
 • badania dla przedstawicieli handlowych prowadzących samochód w celach służbowych

Nasze oddziały

Szpital AVIMED
ul. Gliwicka 159
40-857 Katowice
tel.: (+48) 32 254 41 40
tel.: (+48) 519 147 003
pon.-piątek 8:00-18:00

Przychodnia AVIMED Plus
ul. Gliwicka 159
40-857 Katowice
tel.:(+48) 32 254 41 40
pon.-piątek 8:00-18:00

Przychodnia AVIMED Plus
ul. Ks.J.Popiełuszki 50
41-940 Piekary Śląskie
tel.: (+48) 32 767 64 46
tel.: (+48) 506 041 319
pon.-piątek 8:00-18:00

Przychodnia UNI-MED
ul. M.Curie-Skłodowskiej 81
41-949 Piekary Śląskie
tel.: (+48) 32 288 32 20
tel.: (+48) 32 288 72 47
pon.-piątek 8:00-18:00

Przychodnia AVIMED 
Plac Stefana Żeromskiego 1
41-902 Bytom

tel.: (+48) 501 985 316
tel.: (+48) 32 289 08 41
tel.: (+48) 32 389 88 63
pon.-piątek 8:00-18:00

Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy
ul. Katowicka 22
43-190 Mikołów
tel.: (+48) 32 226 47 12
tel.: (+48) 32 226 45 64
tel.: (+48) 32 226 32 52
pon.-piątek 8:00-18:00

CENPiL
ul. Mechaników 9
41-100 Gliwice
tel.: (+48) 734 63 00
pon.-piątek 8:00-18:00

Lekarze prowadzący:

Lek.
Robertina Klakla
Lek.
Danuta Sztam
Lek.
Alicja Sukienik
Lek.
Leszek Jagodziński

Nasze specjalizacje

Skip to content