Poznaj skład własnego ciała

Na czym polega analiza składu Ciała?

Analiza składu ciała jest pomiarem, który pozwala na określenie proporcji poszczególnych składników ciała, takich jak masa mięśniowa, tkanka tłuszczowa, zawartość wody.

Korzyści z analizy składu masy ciała mogą obejmować:

Określenie rzeczywistej masy ciała – analiza składu ciała pozwala na dokładniejsze określenie masy ciała niż klasyczne metody pomiaru, takie jak stosunek masy ciała do wzrostu.

Określenie poziomu tkanki tłuszczowej – analiza składu ciała pozwala na określenie poziomu tkanki tłuszczowej w organizmie, co jest pomocne w diagnozowaniu i leczeniu chorób związanych z nadmierną ilością tkanki tłuszczowej w organizmie.

Pomoc w szacowaniu ryzyka wystąpienia choroby – analiza składu ciała może pomóc w szacowaniu ryzyka wystąpienia chorób związanych z niedoborem lub nadmiarem masy ciała (m.in. choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca typu 2, itd.)

Określenie potrzeb żywieniowych – analiza składu ciała może pomóc w określeniu indywidualnych potrzeb żywieniowych, co jest szczególnie ważne dla osób zainteresowanych np. redukcją masy ciała.

Analiza składu ciała może pomóc w utrzymaniu zdrowego stylu jak również może okazać się pomocna w diagnozowaniu chorób związanych z nadmierną masą ciała a poprzez to może wspierać proces postępowania żywieniowego u tych osób.

Analiza składu ciała, pozwala uzyskać odpowiedzi na pytania:

Badanie trwa około 1 minuty. Uzyskane wyniki zostaną dokładnie omówione przez dietetyka. W przypadku stwierdzenia podczas analizy składu ciała odchyleń od wartości prawidłowych badanych parametrów nasz dietetyk podpowie jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać stan prawidłowy a poprzez to zapobiegać chorobom wynikającym z nieprawidłowej masy ciała.

Przeciwwskazania do analizy składu ciała:

Skip to content