grupa avimed

Palec młoteczkowaty ręki

Najczęściej dolegliwość pojawia się, gdy uderzymy wyprostowanym palcem o twarde podłoże. Gwałtowne przegięcie obwodowego paliczka powoduje przerwanie ciągłości ścięgna prostownika i ustawienie paliczka dalszego w pozycji zgięcia. Palec młoteczkowaty nie ma możliwości pełnego wyprostu.

Leczenie

Pierwszy etap leczenia

Pierwszy etap leczenia palca młoteczkowatego polega na badaniu lekarskim i wykonaniu badania RTG. Badanie to pokaże czy doszło do uszkodzenia ścięgna, czy może doszło do złamania podstawy paliczka.
W przypadku palca młoteczkowatego na wstępie stosuje się leczenie zachowawcze,które polega na unieruchomieniu stawu dalszego międzypaliczkowatego. Wykorzystuje się do tego aparat Stacka lub szynę Zimmera. Palec zostaje unieruchomiony na okres 6-12 tyg.

Drugi etap leczenia

Jeśli jednak leczenie zachowawcze okazuje się być niewystarczające, ponieważ w trakcie uderzenia doszło do oderwania fragmentów kostnych lub rozpoznanie palca młoteczkowatego nastąpiło za późno to jest wskazanie do zastosowania leczenia operacyjnego.
Taka operacja jest przeprowadzana w znieczuleniu miejscowym i polega na wszyciu w podstawę paliczka ścięgna śródkostnego z czasowym zablokowaniem stawu gwoździem Kischnera. Po operacji stosuje się unieruchomienie palca na okres 8-12 tyg.
Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń i zapisz się na konsultację do naszego specjalisty!

Jak każde leczenie operacyjne możemy spotkać się z powikłaniami. Do najczęstszych należy krwiak w ranie pooperacyjnej, przejściowe nasilenie objawów w wyniku podrażnienia nerwu, nawrót dolegliwości wymagający zabiegu rewizyjnego.

Skip to content