O specjalizacji

W Szpitalu AVIMED wykonujemy zabiegi związane z neurochirurgią kręgosłupa. Leczymy operacyjnie schorzenia kręgosłupa, stosując najnowocześniejsze metody.

Cierpisz z powodu bólu kręgosłupa?

Masz dolegliwości bólowe, drętwienia i mrowienia typowe dla zespołu określonego jako zespół cieśni nadgarstka?

Zmagasz się z osteonekrozą kręgów?

Sprawdź jakie zabiegi wykonujemy:

Neurochirurgia kręgosłupa niejednokrotnie kojarzy się pacjentom ze skomplikowanymi procedurami obarczonymi ryzykiem powikłań. Aktualnie nowoczesna neurochirurgia kręgosłupa oferuje metody o niskim stopniu inwazyjności, skracające okres rekonwalescencji do minimum. 

W Szpitalu AVIMED stosujemy najnowsze metody leczenia i likwidujemy przyczynę bólu, który spowodował uraz kręgosłupa lub choroba. Nasi specjaliści stosują małoinwazyjne zabiegi, skracając czas spędzony w szpitalu do maksymalnie dwóch dni. Dzięki temu pacjent jest w stanie w bardzo krótkim czasie wrócić do normalnej aktywności.  

Naszą ofertę stale uzupełniamy najnowszymi zabiegami. Wiedza naszych specjalistów oraz umiejętności połączone z najnowszymi technologiami dają szansę na życie bez bólu i innych dolegliwości.

Nasi specjaliści:

dr n. med. Wojciech Ślusarczyk

DOKTOR NAUK MEDYCZNYCH
Neurochirurg

Dr n. med. Wojciech Ślusarczyk jest absolwentem Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM). Już jako student zaangażowany był w badania naukowe prowadzone w Katedrze i Klinice Neurochirurgii oraz Katedrze i Zakładzie Fizjologii SUM. Po ukończeniu studiów staż podyplomowy odbył w Centralnym Szpitalu Klinicznym (CSK) w Katowicach (obecnie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne).Po zakończeniu stażu rozpoczął pracę w Oddziale Klinicznym Neurochirurgii UCK SUM w Katowicach, gdzie pracuje do dzisiaj na stanowisku adiunkta, jednocześnie jest nauczycielem akademickim i adiunktem w Katedrze i Zakładzie Fizjologii SUM w Katowicach. 

Dr n. med. Wojciech Ślusarczyk jest specjalistą w dziedzinie neurochirurgii, oraz posiada stopień naukowy doktora nauk medycznych z zakresu neurochirurgii i neurofizjologii. W swojej pracy doktorskiej zajmował się badaniami na temat regeneracji i naprawy pourazowego uszkodzenia rdzenia kręgowego. Dr Wojciech Ślusarczyk jest współautorem ponad 34 publikacji naukowych opublikowanych m.in. w renomowanych czasopismach zagranicznych, współautorem ponad 100 doniesień zjazdowych prezentowanych na krajowych i międzynarodowych kongresach naukowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, a od 2010r. do 2016r. pełnił funkcję sekretarza Sekcji Stereotaksji i Neurochirurgii Czynnościowej PTNCh.

dr n. med. Bartłomiej Błaszczyk

Specjalista Neurochirurg

dr n. med. Bartłomiej Błaszczyk jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 

Szkolenie specjalizacyjne z dziedziny neurochirurgii odbywał w Klinicznym Oddziale Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala im Św. Barbary w Sosnowcu.

W 2015 r. uzyskał tytuł specjalisty neurochirurga, a rok wcześniej tytuł doktora nauk medycznych za rozprawę doktorską pt:„Ocena regeneracji kości czaszki u owiec wspomaganej poli-L/DL-laktydem 80/20 i osoczem bogatopłytkowym”. Od 15 lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.

Obecnie pracuje w Klinice Neurochirurgii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach Ligocie oraz w ośrodku Exira GammaKnife w Katowicach przy ul.Ceglanej. Ponadto jest konsultantem w dziedzinie neurochirurgii w kilku oddziałach neurologii na terenie Śląska.

Dr n. med. Bartłomiej Błaszczyk znakomicie łączy pracę naukową z działalnością kliniczną i codzienną trudną pracą neurochirurga. Od wielu już lat zajmuje się dydaktyką pełniąc funkcję starszego asystenta Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jest autorem i współautorem licznych artykułów naukowych publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Jego główne zainteresowania zawodowe to:

– kompleksowe leczenie pacjentów z nowotworami mózgu przy zastosowaniu nowoczesnych metod takich jak: magnetyczne mapowanie mózgu (nTMS), neuronawigacja, śródoperacyjny monitoring elektrofizjologiczny (IOM), fluorescencja, operacje z wybudzeniem lub w przypadku mniejszych zmian leczenie przy użyciu techniki Gamma Knife

– guzy kanału kręgowego – oponiaki, osłoniaki (nerwiaki) oraz guzy śródrdzeniowe (operacje z zastosowaniem monitoringu elektrofizjologicznego D-wave)

– leczenie schorzeń pozapiramidowych (choroba Parkinsona, drżenie samoistne, dystonia) przy zastosowaniu głębokiej stymulacji mózgu (DBS) lub lezji GammaKnife

– nowoczesne techniki leczenia schorzeń kręgosłupa lędźwiowego i szyjnego (leczenie endoskopowe, mikrodyscektomia, koblacja, termolezja)

– leczenie wodogłowia

Pan Doktor jest doskonałym fachowcem w swojej dziedzinie a przy tym ciepłym i życzliwym człowiekiem, bardzo lubianym przez pacjentów, którzy darzą go ogromnym zaufaniem. W swojej pracy niezwykle dokładny i skrupulatny, dogłębnie analizuje wszystkie problemy pacjenta szukając rozwiązań, które pozwolą mu szybko wrócić do zdrowia.

lek. Piotr Paździora

Specjalista Neurochirurg

lek. Piotr Paździora jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Absolwent Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie Rehabilitacji Neurologicznej. Rezydentem szóstego roku neurochirurgii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach Ligocie. Asystentem dydaktycznym Kliniki Neurochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

W marcu 2023 pozytywnie ukończył egzamin specjalizacji z dziedziny Neurochirurgii.
Jako operator wykonał ponad 600 zabiegów neurochirurgicznych (dyskopatie szyjne, piersiowe i lędźwiowe, nowotwory mózgu i przysadki mózgowej, nowotwory kanału kręgowego, tętniaki wewnątrzczaszkowe). Uczestniczył w licznych kursach dotyczących przede wszystkim neuroonkologii, chorób kręgosłupa oraz wodogłowia, w trakcie których doskonalił swoje umiejętności pod okiem jednych z najlepszych neurochirurgów w Europie (Austria – Wiedeń, Finlandia – Tampere, Włochy – Neapol, Polska – Warszawa). Jest współautorem artykułów naukowych dotyczących leczenia tętniaków mózgu.

Wielokrotnie był prelegentem w trakcie zjazdów neurochirurgicznych m.in. podczas: Ogólnoświatowego Zjazdu Neurochirurgów AACNS 2022 w Jerozolimie, Zjazdu Towarzystwa do spraw Wodogłowia w Poczdamie oraz Polskiego Towarzystwo Neurochirurgów Kraków. W ramach swojej pracy zajmuję się przede wszystkim leczeniem:
– choroby Hakima (wodogłowie normotensyjne) oraz innych rodzajów wodogłowia (zabiegi endoskopowe, zastawki)
– neuroonkologią (oponiaki, glejaki, zmiany przerzutowe) – wykonuję zabiegi otwarte, endoskopowe oraz z użyciem neuronawigacji.
– chirurgią kręgosłupa (blokady, dyskopatia, stenozy, zabiegi otwarte oraz minimalnie inwazyjne, w tym stabilizację odcinka lędźwiowego i piersiowego).

Ostatnie trzy lata rozwoju zawodowego poświęcił nauce oraz wykonywaniu zabiegów w obrębie przysadki mózgowej z dostępu przez klinowego (przez nos) pod czujnym okiem Profesora Adama Rudnika.

Zapewniamy:

W Szpitalu Avimed wszystkie zabiegi wykonujemy przy zastosowaniu nowoczesnych i sprawdzonych metod – technikami mało inwazyjnymi. Proponujemy Państwu najnowsze trendy i metody oraz zapewniamy pełen komfort i bezpieczeństwo.

Doświadczeni lekarze Avimed
Doświadczeni specjaliści

W kwestii zdrowia nie ma miejsca na kompromisy. Ponieważ Twoje zdrowie jest najważniejsze, powinieneś powierzyć je opiece naszych najlepszych specjalistów.

Spersonalizowane leczenie Avimed
Spersonalizowane leczenie

Spersonalizowana terapia to klucz do sukcesu. W naszych placówkach leczenie dostosowywane jest indywidualnie zgodnie z potrzebami chorobowymi pacjenta.

Jakość i bezpieczeństwo Avimed
Jakość i bezpieczeństwo

Zaufanie to podstawa skutecznego leczenia. Wszyscy członkowie zespołu w Centrach Medycznych Avimed są wysoce doświadczonymi specjalistami.

Natychmiastowa usługa Avimed
Natychmiastowa usługa

W skutecznej terapii liczy się plan. Plan leczenia zostaje opracowany przez specjalistów z myślą o stałych postępach, a każda faza leczenia jest natychmiast wdrażana.

Co znajduje się w cenie zabiegu?

Pełne wyżywienie podczas pobytu
Uruchomienie przez przez fizjoterapeutę w w 1 dobę po zabiegu
Opieka pooperacyjna lekarska i pielęgniarska

Zapisz się na konsultację

Zapisz się na konsultację kwalifikacyjną już dziś i sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Lekarze prowadzący:

dr n. med.
Wojciech Ślusarczyk
dr n. med.
Bartłomiej Błaszczyk
Lek.
Piotr Paździora
Lek.
Mariusz Zawal
Mgr
Ilona Solan

Kontakt z placówką:

Szpital AVIMED
ul. Gliwicka 159
40-857 Katowice
tel.: (+48) 32 254 41 40
tel.: (+48) 519 147 003
pon.-piątek 8:00-18:00

Śledź nas na:

Współpracujemy z:

Skip to content